Những hình thức kiếm tiền online bền vững từ blog hay website hiện nay

Hiện nay trên mạng có rất nhiều hình thức kiếm tiền online. Để chọn được một hình thức kiếm tiền online bền vững từ blog cho mình là một điều không khó. Xu thế hiện nay, mọi người, nhà nhà đều tạo một blog bằng wordpress để tham gia kiếm tiền trên mạng. Những các kiếm tiền …

Đăng ký tài khoản paypal và kết nối với thẻ visa để thanh toán online

Sau khi làm được thẻ visa, các bạn về nhà đăng ký tài khoản paypal với mục đích để kết nối paypal với thẻ visa. Để mua hàng online và tạo một blog bằng wordpress. Tại sao cần phải đăng ký tài khoản paypal? Paypal là là một tài khoản online, được các trang website nước ngoài …

Lệnh join-lệnh nối các đối tượng liền nhau thành một đối tượng trong cad

Có nhiều bạn thắc mắc, làm thế nào để nối hai đường thành một đường liên tục? Nối các đường rời rạc thành một đường liền mạch? Hay là lệnh gộp nhiều đối tượng thành một đối tượng trong autocad? Để trả lời câu hỏi tôi đưa ra hướng dẫn sử dụng lệnh join là lệnh …