Về cơ bản, có thể coi iOS 8 là bản nâng cấp hoàn thiện những tính năng của iOS 7.

Continue Reading...

Với hơn 125.000 ứng dụng có trong Windows Store, việc tìm được các ứng dụng hữu ích trở nên rất khó khăn cho người dùng Windows 8.

Continue Reading...

Mang trải nghiệm về Chat Heads của Facebook trên di động vào trình duyệt Google Chrome trong máy tính.

Continue Reading...

Lập trình viênSteve Troughton-Smith đã vừa công bố trên mạng xã hội Twitter rằng mình đã khám phá ra đoạn code cho phép người dùng chạy đa nhiệm trên iOS 8

Continue Reading...

File manager được Microsoft đã chính thức phát hành trên Store của mình.

Continue Reading...