Biện pháp thi công đào quăng tải hay đào chung chuyển đất đá – Cách tính khối lượng

Biện pháp thi công đào quăng tải hay đào trung chuyển đất đá cho bạn nào cần. Làm cho các công trình thủy điện, đường khu vực miền núi.

Đào quăng tải đất đá hay đào trung chuyển áp dụng cho những quả đồi cao, dốc, có nhiều mái. Không có đường lên cho xe vận chuyển. Sử dụng máy xúc đào xúc đất từ trên cao quăng xuống phía dưới. Khi tới một đường công vụ, xe có thể chạy vận chuyển đất đá. Lúc nào máy xúc đào đất đá đổ trực tiếp lên xe.

Chia khoang tính khối lượng đào trung chuyển

Do vậy cần chia các khoang đào theo thi công thực tế của một con máy xúc. Chính là tầm với của máy xúc. Tầm với để đào của một con xúc từ 4-5m. Tính khối lượng đào chung chuyển hay quăng tải chia khoang đào từ 4-5m.

Các khoang đào được chia từ K0, K1, K2, K3, K4 như hình vẽ trên. Máy xúc thực hiện công việc đào từ trên xuống dưới. Đào từ khoang K4 tạo mái và cơ quăng xuống khoang K3. Đào xong khoang K4 máy đào tiếp tục đào quăng tải khoang K3 và phần đất, đá ở khoang K4. Cứ tiếp tục như thế đào quăng tải tới khoang K0 mới xúc đất, đá được lên xe.

Cách tính khối lượng đào trung chuyển-đào quăng tải

Bảng tính khối lượng đất, đá đào trung chuyển hay quăng tải.

Từ bảng khối lượng trên. Ta hình dung được rằng, khi đào từ trên xuống của máy xúc, khoang K4 máy xúc đào tới 4 lần mới xuống khoang K0 để xúc được lên xe đi đổ thải. Khoang K3 đào trung chuyển 3 lần. Khoang K2 đào 2 lần và khoang K1 đào quăng tải 1 lần.

Từ suy luận trên, ta tính được khối lượng đào trung chuyển hay quăng tải: S=4*K4+3*K3+2*K2+1*K1.

Tại sao phải tính khối lượng đào trung chuyển hay quăng tải? Bởi vì thực tế thi công như vậy ngoài ăn đơn giá đào, vận chuyển, san ủi bãi thãi và. Rất nhiều công trình quên mất khối lượng đào trung chuyển. Từ đó nhà thầu yêu cầu tư vấn chủ đầu tư làm thêm đơn giá cho đào quăng tải, kiếm được kha khá tiền đấy. Đương nhiên đào quăng tải kèm theo hao phí ca máy, ngày công, dầu máy.

Biện pháp thi công đào quăng tải hay đào trung chuyển

Mình đưa ra biện pháp thi công đào quăng tải đất đá, các bạn có thể tham khảo. Biện pháp có thể thay đổi do địa hình quả đồi bạn thi công. Nhìn vào hình vẽ, chúng ta có thể viết biện pháp được rồi.

  • Máy xúc mở tuyến đường lên đỉnh mái ta luy để đào, trường hợp địa hình có độ dốc quá lớn ta có thể mở đường zích zắc chữ Z, để lên đỉnh các mặt cắt.
  • Tiến hành đào trung chuyển đất đá xuống vị trí xe chạy và hoàn thiện mái cho từng khoang đào theo đúng thiết kế.
  • Trong quá trình hoàn thiện mái, kết hợp khoan tạo lỗ chốt neo cho mái gia cố.
  • Đào hoàn thiện một bậc cơ, tiến hành thi công kiên cố hóa đối với  những đoạn mái taluy thiết kế kiên cố hóa. Đồng thời máy đào tiếp tục đào quăng tải ở vị trí phía dưới.
  • Lặp lại như thế cho tới khi đào đến vị trí khoang K0, xúc đất lên xe, vận chuyển ra bãi thãi.
  • Trong quá trình đào quăng tải hay đào trung chuyển, cần lắp đặt rào chắn biển cảnh báo, tránh đất đá lăn nguy hiểm.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download