Cách tạo chuyên mục trong wordpress hay thêm category

Cách tạo category trong wordpress như thế nào? Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách tạo chuyên mục trong wordpress và hiển thị category ra nội dung website.

Các bạn khi đọc các bài viết của tôi, trang web có các chuyên mục như land desktop 2009, autocad, wordpress, tiện ích máy tính, tài liệu sách. Đây là những chuyện mục hiển thị ra website như hình 1.

Hình 1: các chuyên mục thể hiện ra website

Cách tạo chuyên mục trong wordpress

Đăng nhập vào phần quản trị của wordpress. Nhấn vào bài viết -> chuyên mục như hình 2.

Hình 2: Vào chuyên mục

Thêm chuyên mục như sau:

  • Tên: nhập tên của chuyên mục, không nên lấy tên dài quá. Nên dùng từ 2 đến 3 từ, nhìn hiển thị trên thanh menu đẹp và gọn gàng hơn.
  • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: Nhập các từ không dấu ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang. Đây chính là thể hiện link đường dẫn trên thanh URL.
  • Chuyên mục hiện tại: tạo các chuyên mục con. Với chuyên mục nhạc nước ngoài bạn tạo thêm chuyên mục con là nhạc hàn quốc, nhạc âu mỹ, nhạc hoa… Nếu không thêm là chuyên mục con, nên để trống.
  • Mô tả: Các bạn viết sau củng được, mô tả nội dung cho chuyên mục đó viết về cái gì? Đoạn mô tả nên lớn hơn 150 từ.

Nhập xong các bạn nhấn vào thêm chuyên mục.

Hình 3: thêm chuyên mục

Cách thêm chuyên mục con

Với những bạn mới học cách tạo website bằng wordpress thì không nên dùng chuyên mục con làm gì. Khi nào nội dung bài viết nhiều, nhiều chuyên đề cần thể hiện thì hãy nghỉ đến việc tạo chuyên mục con.

Tôi làm ví dụ, với chuyên mục là nhạc nước ngoài chuyên mục con tôi sử dụng là nhạc âu mỹ, tôi làm như sau:

Nhập tương tự như ở hình 3. Riêng ở chuyên mục hiện tại chọn nhạc nước ngoài, nghĩa là chuyên mục nhạc nước ngoài là cha của nhạc âu mỹ. Cuối cùng nhấn vào thêm chuyên mục là được.

Hình 4: thêm chuyên mục con

Hình 5 là kết quả sau khi tạo thêm chuyên mục. Chuyên mục con được thể hiện bằng dấu gạch ngang phía trước.

Hình 5: kết quả sau khi thêm chuyên mục

Lời kết

Vừa xong tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo chuyên mục trong wordpress. Sử dụng cách gọi trong tiếng anh là cách tạo category trong wordpress. Chúc các bạn thực hiện thành công.