Cách tạo thuộc tính cho block trong bản vẽ cad * autocad *

Tạo thuộc tính cho block làm cho bản vẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Một ưu thế của block khi kết hợp với thuộc tính. Giúp quá trình thay đổi, chỉnh sữa một hay nhiều đối tượng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Thuộc tính ở đây là gán text vào block. Trước khi làm được điều này, bạn cần phải tìm hiểu thêm về tạo block trong cad.

Các bước đi tạo thuộc tính cho block trên bản vẽ autocad

Caidatphanmem.com sẽ lấy ví dụ  bằng block thể hiện cao độ.

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần vẽ đối tượng thể hiện cao độ trước, bằng các lệnh vẽ autocad cơ bản.

Bước 2: Đi gán thuộc tính vào đối tượng bằng text, để thể hiện cao độ. Ta thực hiện gõ lệnh tắt ATT rồi enter. Xuất hiện hộp thoại dưới đây các bạn chỉ cần quan tâm đến hai khung chữ nhật màu đỏ.

  • Tag: Điền cao độ hay text nào khác cần thể hiện ra bản vẽ.
  • Prompt: Viết gi chú, để nhận biết là phần Tag mình đang thể hiện điều gì. Trong trường hợp block có nhiều thuộc tính, để ghi text không bị nhầm chúng ta cần viết vào mục prompt để phân biệt rõ.
  • Justification: Chọn các kiểu căn chữ cho text.
  • Text Style: Chọn kiểu chữ.
  • Height: Nhập chiều cao cho chữ.
  • Rotation: Nhận góc nghiêng của chữ.
  • Nhập hết xong, các bạn nhấn OK.

Bước 3: Tiến hành sử dụng lệnh tạo block để block lại cả đối tượng và text.

Bước 4: Giờ đây bạn chỉ cần copy block đó tới các vị trí khác thể hiện cao độ. Chỉ cần kích đúp chuột vào block và ghi cao độ là xong.

Lời kết

Tạo thuộc tính trên block cực dễ dàng, các bạn có thể ứng dụng gán nhiều text thuộc tính trên cùng một block. Chúc các bạn thực hiện thành công.