Hướng dẫn tạo page trong wordpress

Page được hiểu là một trang trong wordpress. Vậy trang này là cái gì? Nó có giống với bài viết hay chuyên mục không? Ở bài hướng dẫn này tôi sẽ giúp bạn phân biệt được ý nghĩa  của page. Cách tạo page trong wordpress như thế nào?

Sự khác nhau giữa trang, chuyên mục và bài viết

Nhiều bạn cứ làm tưởng rằng trang nó là chuyên mục và trang là bài viết. Thực ra chúng ta đang hiểu sai vấn đề. Page trong wordpress củng có một chức năng riêng. Theo cách gọi của tôi là sự pha trộn giữa chuyên mục và bài viết.

Chuyên mục

Bao gồm tất cả các bài viết liên quan về nội dụng của nó. Nó chỉ là cái tên và chứa được tất cả các bài viết. Khi bạn kích vào chuyện mục wordpress của tôi, ra rất nhiều bài viết ở chuyên mục. Chuyên mục được thể hiện ở thanh menu ở phần header của trang web mà nhiều người hay thể hiện.

Bài viết

Là thể hiện nội dung về một vấn đề nào đó, thường không được thể hiện trên thanh menu. Bên trong bài viết là các thẻ tiêu đề từ H1 đến H6.

Với trang trong wordpress

Bạn có thể thêm vào thanh menu ở phần header, hay footer. Trang bạn có thể viết nội dụng trên đó, bao gồm các thẻ từ H1 đến H6. Nhưng page không chứa tất cả các bài viết giống như chuyên mục.

Chức năng của page

Người ta dùng để tạo trang liên hệ, tạo một trang giới thiệu về bản thân, và trang điều khoản và điều kiện. Đây là các dạng format chung cho tất cả các trang web hiện nay.

Cách tạo page trong wordpress

Vào trang quản trị wordpress, nhấn trang -> tất cả các trang để xem các page đang được sử dụng. Tạo luôn một trang mới, nhấn vào thêm trang mới.

Hình 1: vào xem các trang

Vùng tôi khoanh hình chữ nhật màu đỏ ở hình 2, là khu vực hiện các page đang có. Nhấn vào thêm trang mới để tạo một page.

Hình 2: Các page hiện đang có

Tiến hành viết tiêu đề và nội dung cho trang. Sử dụng lưu nháp để lần sau viết tiếp, nhấn xem thử để thể hiện tại trang web. Khi bạn cảm thấy nội dụng đã được, nhấn vào đăng bài viết.

Hình 3: viết nội dung cho page

Cách viết nội dụng về trang giới thiệu, liên hệ, điều khoản và điều kiện. Bạn tham khảo tại bất kỳ một trang nào trên mạng, từ đó tạo ra nội dung riêng cho mình.

Thể hiện page trên website

Đưa lên một thanh menu riêng giống như chuyên mục ở phần header.

Gán đường link vào text và đặt ở chân trang phần footer.

Sử dụng widget của trang đưa vào phần sidebar hay footer.

Lời kết

Với nội dung bài viết như trên đủ để bạn hiểu về trang và cách tạo page trong wordpress.