Lệnh di chuyển trong autocad với move

Lệnh di chuyển trong autocad sử dụng để move đối tượng nào có trên bản vẽ. Cùng với lệnh copy, là hai lệnh được mọi người vẽ autocad sử dụng nhiều nhất.

Lệnh move khác lệnh sao chép đó là đối tượng bị rời đi tới một vị trí nào đó bạn mong muốn. Làm mất đi đối tượng ban đầu. OK, để hiểu rõ hơn cách dùng, xem hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Di chuyển đối tượng tới một vị trí bất kỳ

Vào lệnh bằng cách nhấn vào công cụ modify > move. Hoặc sử dụng lệnh tắt M và nhấn enter.

Mới học autocad, bạn cần hiểu câu lệnh nó đang muốn mình làm gì. Vì vậy tôi giúp bạn hiểu câu lệnh mà autocad yêu cầu tại dòng command theo ba bước như sau:

Bước 1: Select objects: Kích chuột trái vào đối tượng. Xong rồi nhấn enter.

Bước 2: Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Kích chuột trái vào một vị trí làm gốc để di chuyển, thông thường vị trí này ngay trên đối tượng.

Bước 3: Specify second point or <use first point as displacement>: Di chuyển đối tượng đã chọn tới vị trí mong muốn và kích chuột trái vào điểm đó. Đừng quên sử dụng chế độ truy bắt điểm.

Sử dụng lệnh di chuyển trong autocad kết hợp với phím F8

Sử dụng để di chuyển các đối tượng theo phương của trục X, Y và kết hợp với nhập khoảng cách.

Gõ lại Menter.

  • Select objects: Kích vào đối tượng cần di chuyển và nhấn enter.
  • Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Kích chuột trái vào một vi trí đồng thời nhấn phím F8.
  • Specify second point or <use first point as displacement>: Nhập khoảng cách cần di chuyển tới rồi nhấn enter.

Move đối tượng dựa theo tọa độ tương đối

Cách này ít bạn dùng, mình giới thiệu qua cho người mới học nắm được. Sử dụng tọa độ tương đối, di chuyển tới vị trí mới so với vị trí đối tượng cũ.

Gõ lệnh tắt M rồi enter.

  • Select objects: Nhấn vào đối tượng hình tròn và nhấn enter.
  • Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Gõ D enter (D là lệnh tắt của Displacement).
  • Specify displacement <0.0000, 0.0000, 0.0000>: Nhập 10 phẩy 10 rồi nhấn enter.

Theo cách nhập phía trên, đường tròn di chuyển theo phương X, phương Y lần lượt là 10, 10 đơn vị. So với vị trí cũ của đường tròn.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Như vậy, với ba cách sử dụng lệnh move trong cad giúp bạn một phần nào đó sử dụng tốt các lệnh cơ bản trong autocad. Chúc bạn thực hiện thành công.