Lệnh đo góc trong cad cho đoạn thẳng-cung tròn-đường tròn

Autocad cung cấp cho người vẽ các lệnh đo kích thước, không chỉ đo chiều dài đoạn thẳng. Còn có lệnh đo góc trong cad với angular.

Sử dụng lệnh đo góc trong cad

Lệnh angular đo góc giữa hai đoạn thẳng, góc cung tròn và đường tròn.

Thực hiện lệnh vào công cụ dimension -> angular hoặc gõ lệnh tắt DAN enter.

Đo góc giữa hai đoạn thẳng

Đầu tiên bạn sử dụng lệnh line để vẽ hai đoạn thẳng. Sau đó gõ lại lệnh tắt dan và nhấn enter và thực hiện theo dòng nhắc lệnh:

  1. Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Kích chuột trái vào đường thẳng thứ nhất.
  2. Select second line: Kích chuột trái vào đường thẳng thứ 2.
  3. Rê chuột và kích vào một vị trí để hiện đường kích thước đo góc.

Đo góc của cung tròn

Sử dụng lệnh arc để vẽ một cung tròn nào đó. Tiếp tục gõ lệnh đo góc trong cad với dan và nhấn enter, làm theo dòng nhắc dưới đây:

  1. Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Kích vào cung tròn.
  2. Rê chuột ra phía ngoài và nhấn vào một vị trí để tạo đường kích thước.

Đo góc của đường tròn

Đừng quên vẽ đường tròn đầu tiên, sau đó gõ lệnh tắt danenter. Luôn thực hiện lệnh theo dòng nhắc để hiểu bản chất của lệnh:

  1. Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Kích chuột trái vào đường tròn.
  2. Specify second angle endpoint: Kích vào một điểm thuộc đường tròn để đo góc.
  3. Di chuyển và nhấn vào một vị trí để xuất hiện đường kích thước.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Hướng dẫn phía trên là tất cả các cách sử dụng lênh đo góc trong cad mà tôi hay sử dụng. Còn rất nhiều lệnh cơ bản trong autocad dành cho người mới bắt đầu học. Bạn có thể xem thêm để biết sâu hơn.