Lệnh đối xứng trong cad -Mirror-Học autocad cơ bản

Autocad cung cấp cho người dùng một tính năng rất hay đó là sử dụng lệnh đối xứng trong cad. Giúp vẽ nhanh các đối tượng giống nhau, đối xứng qua trục. Cùng xem cách sử dụng lệnh mirror. Những bạn mới bắt đầu học các lệnh autocad cơ bản nên biết lệnh này. Tránh trường hợp mất công sức vẽ nhiều mà không cần thiết.

Bài viết này tôi sẽ làm rõ một số vấn đề sử dụng lệnh mirro và lệnh đối xứng của chữ.

Cách sử dụng lệnh đối xứng trong cad

Thực hiện lệnh:

  1. Vào thanh công cụ modify > mirro.
  2. mirro nhấn enter hoặc nhập lệnh tắt MI nhấn enter.

Tại dòng nhắc lệnh commad lần lượt thực hiện:

  • Select objects: Chọn các đối tượng cần đối xứng rồi nhấn enter.
  • Specify first point of mirror line: Sử dụng truy bắt điểm đối tượng, kích điểm đầu tiên của trục đối xứng.
  • Specify second point of mirror line: Kích chọn điểm thứ hai của trục đối xứng.
  • Erase source objects? [Yes/No] <N>: Chọn yes nếu muốn xóa đi đối tượng dùng để đối xứng. Chọn No thì không xóa. Tùy vào bản vẽ mà tùy biến áp dụng.

Sử dụng lệnh đối xứng với chữ

Trong nhiều trường hợp sử lệnh đối xứng trong cad, chữ bị ngược lại. Để khắc phục vấn đề này bạn nhập lệnh mirrtext và nhấn enter.

Dòng lệnh sẽ hiển thị:

Enter new value for MIRRTEXT <1>: Nhập giá trị là 0 nếu không muốn chữ bản vẽ bị ngược. Nhập giá trị là 1, chữ bị lộn ngược.

Xem thêm về lệnh viết chữ trong cad 2007 gồm có dtext và mtext.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Sử dụng lệnh mirro rất đơn giản chỉ bằng ba bốn câu dòng lệnh. Chúc các bạn thực hiện thành công.