Lệnh extend-lệnh kéo dài đối tượng tới đối tượng khác trong autocad

Lệnh extend là lệnh kéo dài đối tượng tới đối tượng khác. Là một trong những lệnh autocad hay sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng lệnh extend-lệnh kéo dài đối tượng tới đối tượng khác

Kéo dài một đối tượng

Thực hiện lệnh vào thanh công cụ modify\ extend hoặc gõ lệnh extend hoặc gõ lệnh tắt Ex.

  • Select objects or <select all>: Lựa chọn đối tượng (màu xanh), để kéo dài đối tượng (màu đỏ) tới. Sau đó nhấn enter.
  • Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: Nhấn chuột trái vào đối tượng màu đỏ.
  • Nhấn enter để kết thúc lệnh vừa thực hiện.

Sau khi thực hiện xong đối tượng màu đỏ được kéo dài tới đối tượng màu xanh.

Sử dụng tham số fence cho lệnh extend

Sử dụng tham số fence, việc thực hiện giống với lệnh trim-lệnh cắt đối tượng trong autocad. Một lần nữa tôi chỉ ra cách sử dụng nó cho độc giả nắm được.

Kéo dài nhiều đối tượng

Command: Gõ lệnh tăt ex và nhấn enter.

  • Select objects or <select all>: Lựa chọn đối tượng (màu đỏ). Sau đó nhấn enter.
  • Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: Gõ F (Fence) và nhấn enter.
  • Specify first fence point: Nhấn chuột trái vào điểm thứ nhất.
  • Specify next fence point or [Undo]: Nhấn chuột trái vào điểm thứ hai, sao cho điểm thứ nhất và điểm thứ hai cắt qua đối tượng (màu xanh) thứ nhất. Để lựa chọn đối tượng thứ nhất.
  • Specify next fence point or [Undo]: Tương tự nhấn chuột trái vào điểm thứ ba. Để lựa chọn đường thẳng màu xanh thứ 2.
  • Specify next fence point or [Undo]: Nhấn chuột trái vào điểm thứ tư sao cho cắt qua đường thẳng màu xanh thứ 3. Nhấn enter để thực hiện việc kéo dài.

Kết thúc sử dụng Fence, tất cả các đường thẳng màu xanh được kéo dài cùng một lúc tới đường màu đỏ.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Với cách sử dụng lệnh extend, lệnh kéo dài đối tượng không có gì phức tạp. Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.