Ba cách vẽ lệnh line trong autocad với lệnh tắt là L

Một số câu hỏi đặt ra, lệnh line trong autocad sử dụng như thế nào? Cách dùng lệnh line trong cad ra sao? Có đơn thuần là gõ lệnh tắt L rồi vẽ được đường thẳng trong autocad.

Qua những câu hỏi trên, để trả lời một cách thõa đáng cho việc sử dụng lệnh line. Mình đưa ra ba cách vẽ như sau: Đường thẳng line được vẽ bằng phương pháp nhập tọa độ có thể là tọa độ hai điểm, nhập theo tọa độ góc kết hợp với truy cập bắt điểm. Vẽ lệnh line kết hợp với nút F8 và nhập chiều dài đoạn thẳng.

Vẽ lệnh line trong autocad theo phương pháp nhập tọa độ hai điểm

Gõ lệnh tắt là L:

Hiển thị “Specify firt point” (lựa chọn điểm đầu tiên): Nhập tọa độ điểm thứ nhất theo cấu trúc 1 phẩy 2 > nhấn enter (được điểm đầu tiên).

Dòng command lệnh hiển thị “Specify next point”: Nhập tọa độ điểm thứ hai là 3 phẩy 4 > nhấn enter được một đoạn thẳng. Kết thúc lệnh nhấn enter.

Vẽ đường thẳng bằng cách nhập tọa độ cực gồm nhập chiều dài đoạn thẳng và góc.

Củng gõ lệnh L:

Điểm đầu tiên “Specify firt point” các bạn có thể nhập tọa độ hoặc nhập theo phương thức truy bắt điểm tới đối tượng khác.

Specify next point ở dòng command lệnh: Nhập điểm thứ hai theo cách, nhập chiều dài đoạn thẳng là 30 chẳng hạn. Sau đó nhấn phím tab, nhập tọa độ góc và enter. Được một đoạn thẳng theo ý muốn.

Vẽ đường thẳng line kết hợp với phím F8

Gõ lệnh line trong autocad hay gõ lệnh tắt L:

Specify firt point: Nhập điểm đầu tiên từ truy cập bắt điểm tới đối tượng khác sẵn có hay nhập tọa độ như phía trên.

Vẽ điểm thứ hai Specify firt point: Nhấn F8 trên bàn phím được một đoạn thẳng song song hay theo phương của trục X hoặc trục Y. Sau đó nhập chiều dài đoạn thẳng và nhấn enter được một đoạn thẳng.

Video hướng dẫn vẽ đoạn thẳng line

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Như vậy để vẽ được đường thẳng bằng lệnh line trong autocad (L). Chúng ta cần phải tìm hiểu trước kiến thức về phương thức truy bắt điểm và nhập tọa độ hay hệ tọa độ trong autocad. Giúp chúng ta nắm bắt và hiểu được cách sử dụng lệnh line một cách hiệu quả.

Xem bình luận (0)