Lệnh offset trong cad vẽ các đường thẳng song song

Để vẽ các đối tượng là đường thẳng, đoạn thẳng song song của autocad người ta sử dụng lệnh offset trong cad. Có thể vẽ song song theo một khoảng cách cho trước hay một khoảng cách bất kỳ nào đó.

Cách thực hiện lệnh offset trong autocad

Đối tượng offset là các đường được vẽ bằng lệnh line, lệnh vẽ đường tròn, lệnh polyline, lệnh vẽ cung tròn và còn nhiều lệnh khác. Chúng ta cùng nhau đi vào cách thực hiện lệnh như sau:

Lệnh offset của cad

Vào thanh công cụ Modify\ offset hoặc gõ lệnh offset thông thường dùng lệnh tắt O rồi nhấn enter.

 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Nhập khoảng cách là 10 rồi enter.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Nhấn chuột trái vào đoạn thẳng như hình vẽ trên.
 • Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Nhấn vào một vị trí để tạo đoạn offset.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Kết thúc lệnh, nhấn enter.

Mẹo nhỏ: Nếu muốn tiếp tục sử dụng lệnh vẽ đối tượng song song. Chúng ta không cần gõ lại lệnh tắt O và nhấn enter. Chỉ cần nhấn enter là đủ.

Sử dụng lệnh offset trong cad cùng với các tham số

Các tham số đi kèm với lệnh offset là [Through/Erase/Layer]. Sau khi gõ lệnh tắt O và nhấn enter.

Hiện dòng nhắc lệnh sau: “Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>” Tại đây muốn lựa chọn tham số nào ta gõ chữ cái đầu tiên và nhấn enter.

Sử dụng tham số Through

Dùng thuộc tính này, tạo ra đối tượng song song ở vị trí bất kỳ nào đó.

Lệnh offset với tham số Through

Nhấn O và enter.

 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:T enter.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Nhấn chuột trái vào đoạn thẳng.
 • Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Kích vào điểm thuộc tam giác, kết hợp với truy bắt điểm đối tượng để bắt điểm chính xác.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Nhấn enter để kết thúc lệnh.

Sử dụng Erase

Sử dụng tham số này để xóa đoạn thẳng gốc dùng để offset.

Lệnh offset sử dụng với erase

Tiếp tục gõ O rồi enter.

 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Gõ E enter.
 • Erase source object after offsetting? [Yes/No] <No>: Dòng này hỏi bạn có muốn xóa đối tượng gốc sau khi offset không. Bạn chọn Y và nhấn enter, đồng ý xóa đối tượng.
 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Nhập khoảng cách 10 và enter.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Nhấn vào đường cần offset.
 • Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Kích vào một điểm để tạo đoạn thẳng sau khi offset.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Nhấn ESC hoặc enter để kết thúc lệnh.

Sử dụng tham số layer

Biến đối tượng mới sau khi offset thành một layer đang sử dụng. Ví dụ layer đang sử dụng là màu đỏ, tôi sẽ biến đoạn thẳng này thành màu đỏ, bằng cách làm như sau:

Lệnh offset với tham số layer

Tiếp tục với O rồi enter.

 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Gõ L enter.
 • Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Source>: Nhấn vào current và enter.
 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Nhập lại  khoảng cách 10 enter.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Kích vào đoạn thẳng cần offset.
 • Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Kích vào một điểm để tạo đoạn thẳng sau khi offset.
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Nhấn ESC hoặc enter để kết thúc lệnh.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh offset trong cad. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.