Lệnh polyline trong autocad với lệnh tắt là PL và cách sử dụng

Lệnh polyline được sử dụng thường xuyên trong cad. Để bạn đọc nắm bắt chi tiết hơn, tôi đưa ra hướng dẫn cách dùng lệnh polyline trong autocad với lệnh tắt là pl.

Cách sử dụng lệnh Polyline

Thực hiện lệnh vào thanh công cụ draw -> polyline hoặc gõ lệnh tắt là pl enter. Trước khi đi vẽ bạn cần phải nắm được các tham số sau ở dòng [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width].

 • Arc: Để vẽ cung tròn.
 • Halfwidth: Vẽ chiều rộng điểm đầu tiên và điểm thứ 2.
 • Length: Dùng để vẽ đoạn thẳng.
 • Undo: Quay lại thao tác vừa thực hiện lệnh trước đó.
 • Width: Bề rộng của đoạn thẳng được vẽ.

Vẽ lệnh polyline thông thường

Lệnh polyline vẽ được các đoạn thẳng liên tiếp giống lệnh line. Nhưng khác ở chỗ các đoạn thẳng sau khi vẽ là một đối tượng, với line là các đối tượng rời rạc.

Vẽ lệnh pl thông thường

PL enter, thực hiện theo dòng nhắc sau:

 • Specify start point: Nhấn chuột trái vào điểm thứ nhất, nếu vẽ từ đối tượng khác thì phải kết hợp với lệnh truy bắt điểm.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Nhấn vào điểm thứ 2, được một đoạn thẳng.
 • Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Nhấn vào điểm thứ 3, được đoạn thẳng thứ 2.
 • Kết thúc lệnh thì nhấn enter.

Lệnh polyline sử dụng với arc

Vẽ lệnh pl thông thường

Gõ lại PL và nhấn enter.

 • Specify start point: Nhấn vào điểm đầu tiên.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:A lệnh tắt của Arc rồi enter.
 • Specify endpoint of arc or: Nhấn vào điểm thứ 2, được cung tròn đầu tiên.
 • Specify endpoint of arc or: Nhấn vào điểm thứ 3, được cung tròn thứ hai.
 • Nhấn enter để kết thúc lệnh.

Thực hiện xong lệnh được một đường polyline tạo ra bởi hai cung tròn. Xem thêm bài viết để nắm được chi tiết cách vẽ cung tròn.

Vẽ đoạn thẳng có độ dày với width

Vẽ lệnh pl có độ dày

Vào lệnh pl rồi enter.

 • Specify start point: Kích chuột trái vào một điểm trên bản vẽ.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:W enter lệnh tắt của Width.
 • Specify starting width <0.0000>: Nhập 1 enter.
 • Specify ending width <0.0000>: Nhập 1 enter.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Kích chuột trái vào điểm thứ 2 trên bản vẽ.
 • Nhấn enter để kết thúc lệnh.

Sau khi thực hiện xong được một đoạn thẳng có độ dày là 1 đơn vị. Xem thêm ứng dụng của lệnh polyline với tham số width để vẽ mũi tên có độ dày.

Vẽ kết hợp đoạn thẳng, cung tròn, có độ dày

Vẽ đoạn thẳng, cung tròn, có độ dày

Gõ lệnh pl rồi nhấn enter. Làm theo thứ tự các bước sau, kết hợp với xem hình ảnh.

 • Specify start point: Kích chuột trái vào một vị trí trên bản vẽ.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:W (lệnh tắt của Width), sau đó nhấn enter.
 • Specify starting width <0.0000>: Nhập 2 enter.
 • Specify ending width <0.0000>: Nhập 2 enter.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Kích chuột trái vào vị trí thứ 2 trên bản vẽ, được một đoạn thẳng.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:A enter ( với A lệnh tắt của Width).
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Kích chuột trái vào vị trí thứ 3 trên bản vẽ, được một cung tròn.
 • Cuối cùng nhấn enter để kết thúc lệnh.

Thực hiện xong được một đường polyline gồm 1 đoạn thẳng và một cung tròn với độ dày là 2.

Cách đưa đường polyline về ban đầu có độ dày bằng không

Đưa đường pl về ban đầu có độ dày bằng không

Gõ lệnh tắt pl hiển thị lựa chọn tại dòng command như sau:

 • Specify start point: Nhấn chuột trái vào một vị trí trên bản vẽ được điểm đầu tiên.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Gõ lại W enter.
 • Specify starting width <2.0000>: Nhập 0 enter.
 • Specify ending width <2.0000>: Nhập 0 enter.
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Nhấn vào vị trí thứ 2 trên bản vẽ.
 • Nhấn ESC hoặc enter để kết thúc lệnh.

Bằng cách nhập hai giá trị là 0, đưa được polyline có độ dày như ban đầu.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Để thực hành thành thạo lệnh này, bạn cần kết hợp dòng nhắc lệnh và hình vẽ trong bài hướng dẫn sử dụng lệnh polyline trong autocad. Tập làm quen với điều đó, cho dù có bất cứ lệnh nào, bạn củng có thể vẽ được.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.