Lệnh vẽ cung tròn-lệnh arc và cách sử dụng

Hướng dẫn sử dụng lệnh vẽ cung tròn, Có nhiều cách để vẽ lệnh arc này, dựa vào cách vẽ chúng, nắm vững để áp dụng một cách hiệu quả trong autocad.

Lệnh vẽ cung tròn đi qua ba điểm (3 points)

Vào công cụ Draw\ Arc\ 3 points

Tại dòng nhắc “Specify start point of arc or [center]”: Nhập điểm đầu tiên có thể nhập tọa độ điểm hay truy bắt điểm đối tượng.

Specify second point of arc or [center/end]“: Nhập điểm thứ hai tương tự như trên.

Và cuối cùng “Specify end point of arc“: Nhập điểm cuối cùng cho ra cung tròn đi qua 3 điểm.

Cung tròn xác định bởi điểm đầu tiên, tâm và điểm cuối ( start, center, end )

Để sử dụng lệnh vẽ cung tròn này, vào Draw\ Arc\ start, center, endpoint.

“Specify start point of arc or [center]”: Nhập tọa độ, có thể truy bắt điểm tới đối tượng khác.

Tiếp đến “Specify second point of arc or [center/end]”: Nhập tọa độ điểm tâm cung tròn.

“Specify end point of arc or [Angle/chord Length]”: Yêu cầu nhập góc so với trục X, để định vị điểm cuối cùng.

Ví dụ cho cách sử dụng lệnh vẽ cung tròn này như sau:

Điểm đầu tiên là A, Với tâm là O, điểm cuối là C. Điểm C được xác định, chính là điểm nằm trên cung tròn và tạo một góc giữa OC với trục X là góc bất kỳ, phụ thuộc vào bạn nhập.

Vẽ lệnh arc bằng cách nhập điểm đầu tiên, tâm, và góc của cung tròn (start, center, angle)

Tại thanh công cụ Draw vào Arc\ start, center, angle.

Tại dòng command:

Câu lệnh đầu tiên “Specify start point of arc or [Center]”: Nhập tọa độ hoặc truy bắt điểm tới đối tượng khác.

Tiếp đến “Specify second point of arc or [Center/End]”: Nhập tọa độ điểm tâm cung tròn.

“Specify end point of arc or [Angle/chord Length]”: Nhập góc của cung tròn.

Ví dụ về cách dùng lệnh arc này: Điểm đầu tiên là A, tâm O, và điểm cuối là C. Góc của cung tròn chính là góc của hai đường thẳng OA và OC.

Cung tròn được xác định bởi điểm đầu, tâm, và độ dài của điểm đầu và điểm cuối (start, center, length)

Tại thanh công cụ Draw vào Arc\ start, center, length.

Command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Nhập tọa độ điểm đầu, có thể truy bắt điểm đối tượng khác

“Specify second point of arc or [Center/End]”: Specify center point of arc: Nhập tọa độ tâm hay truy bắt điểm tới đối tượng có sẵn.

“Specify end point of arc or [Angle/chord Length]”: Specify length of chord: Nhập chiều dài để xác định điểm cuối cùng. Độ dài này chính là khoảng cách điểm đầu và điểm cuối.

Cung tròn xác định bởi điểm đầu tiên, điểm thứ 2 và góc của cung tròn (start, end, angle)

Vào công cụ Draw\ Arc\ start, end, angle.

Tại dòng command:

“Specify start point of arc or [Center]”: nhập tọa độ điểm đầu tiên, có thể truy bắt điểm tới đối tượng có sẵn.

“Specify second point of arc or [Center/End]”: Specify end point of arc: Nhập điểm thứ 2 bằng phương pháp nhập tọa độ, hay truy bắt điểm đối tượng.

“Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]”: Specify included angle: Nhập góc để tạo nên cung tròn. Góc này chính là góc từ tâm của điểm đầu so với điểm cuối.

Cung tròn được xác định bởi điểm đầu, điểm cuối và hướng góc so với trục X (start, end, direction)

Vào công cụ Draw\ Arc\ start, end, direction.

Command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Nhập tọa độ, hay truy bắt điểm đối tượng của điểm đầu tiên.

“Specify second point of arc or [Center/End]”: Specify end point of arc: Nhập điểm thứ hai tương tự như điểm 1, điểm này nằm trên cung tròn.

“Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]”: Specify tangent direction for the start point of arc: Kết hợp với di chuột, nhập góc để tạo hướng, xác định được cung tròn.

Dùng lệnh arc với điểm đầu tiên, điểm thứ 2 và bán kính (start, end, radius)

Vào Draw\ Arc\ start, end, radius.

Tại dòng command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Nhập tọa độ điểm đầu tiên hay sử dụng truy bắt điểm đối tượng.

“Specify second point of arc or [Center/End]”: specify end point of arc: Nhập tọa độ điểm thứ hai có thể truy bắt điểm đối tượng.

“Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]”: Specify radius of arc: Nhập bán kính để tạo nên cung tròn.

Cung tròn được xác định bởi tâm, điểm đầu tiên, điểm thứ 2 (center, start, end)

Vào Draw\ Arc\ center, start, end.

Tại dòng command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Specify center point of arc: Nhập tọa độ điểm tâm hay truy cập bắt điểm tới điểm khác.

“Specify start point of arc”: Nhập điểm đầu tiên thuộc cung tròn, có thể truy bắt điểm tới đối tượng khác, hay nhập khoảng cách từ điểm đó với tâm và góc từ tâm đến điểm đầu tiên so với trục X.

“Specify end point of arc or [Angle/chord Length]”: Có thể truy cập bắt điểm hay nhập góc. Góc chính là góc cung tròn.

Sử dụng lệnh arc với tâm, điểm đầu và góc cung tròn (center, start, angle)

Vào Draw\ Arc\ center, start, end.

Tại dòng command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Specify center point of arc: nhập tọa độ điểm tâm, hay truy bắt điểm tới các đối tượng khác.

“Specify start point of arc”: Điểm đầu tiên của cung tròn, nhập tọa độ hay truy bắt điểm tới đối tượng khác.

“Specify end point of arc or [Angle/chord Length]”: Specify included angle: Điểm thứ hai thuộc cung tròn, nhập góc của cung tròn củng là góc từ tâm so với trục X trong hệ tọa độ autocad.

Cung tròn được xác định bởi tâm, điểm đầu tiên và độ dài từ điểm đầu tiên tới điểm thứ hai (center, start, length)

Vào lệnh vẽ cung tròn trên công cụ Draw\ Arc\ center, start, length.

Tại dòng command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Specify center point of arc: Nhập tọa độ điểm tâm hay dung phương thức truy bắt điểm tới đối tượng khác.

“Specify start point of arc”: Nhập tọa độ điểm đầu tiên của cung tròn, hay truy bắt điểm tới đối tượng có sẵn.

“Specify end point of arc or [Angle/chord Length]”: Specify length of chord: Nhập độ dài, độ dài này bằng độ dài của điểm thứ nhất và điểm thứ hai của cung tròn.

Lệnh vẽ cung tròn cuối cùng là lệnh continue

Vào Draw\ Arc\ continue.

Đầu tiên là lệnh này sẽ tự động bắt điểm tới điểm cuối cùng của lệnh trước nó. Xác định được điểm đầu tiên của cung tròn.

Tại dòng command:

“Specify start point of arc or [Center]”: Specify end point of arc: Nhập điểm cuối, củng là điểm đầu tiên, nhập độ dài, chính là khoảng cách giữa hai điểm của cung tròn, và góc là góc của hai điểm so với trục X.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Bài hướng dẫn trên là tất tần tật về cách dùng lệnh vẽ cung tròn với lệnh arc trong autocad. Xem bài viết và thực hành theo các bạn nhé.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.