Lệnh vẽ đa giác đều-lệnh polygon-lệnh tắt pol trong autocad

Hôm nay tôi hướng dẫn độc giả sử dụng lệnh vẽ đa giác đều với lệnh polygon và có lệnh tắt pol. Bằng phương pháp vẽ đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp.

Vẽ đa giác đều ngoại tiếp đường tròn

Command:  Gõ lệnh tắt pol, nhấn enter.

POLYGON Enter number of sides <7>: Nhập số cạnh của đa giác đều, ở đây mình nhập là 7.

Specify center of polygon or [Edge]: Nhập tọa độ điểm tâm của đường tròn ngoại tiếp, hoặc dùng phương thức truy bắt điểm đối tượng.

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: Gõ I lệnh tắt của Inscribed in circle, sau đó nhấn enter để vẽ đa giác đều với đường tròn ngoại tiếp.

Specify radius of circle: Nhập bán kính của đường tròn.

Sau khi thao tác lệnh sau, được một đa giác đều vẽ bằng đường tròn ngoại tiếp.

Lệnh vẽ đa giác đều nội tiếp đường tròn

Command: tiếp tục gõ lệnh tắt pol, nhấn enter.

POLYGON Enter number of sides <7>: Nhập số cạnh của đa giác đều, mình nhập là 7 cạnh.

Specify center of polygon or [Edge]: Nhập tọa độ hay dùng truy bắt điểm tới đối tượng khác của tâm đường tròn nội tiếp đa giác đều.

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: Gõ C lệnh tắt của Circumscribed about circle, nhấn enter.

Specify radius of circle: Nhập độ dài bán kính. Có thể truy bắt điểm tới đối tượng khác nếu bạn cần.

Thực hiện sau các thao tác lệnh trên, được đa giác đều được vẽ từ đường tròn nội tiếp.

Lệnh polygon vẽ đa giác đều theo cạnh của đa giác

Command: Gõ lệnh tắt pol, nhấn enter.

POLYGON Enter number of sides <7>: Dòng lệnh này, bạn nhập số cạnh của đa giác đều và nhấn enter.

Specify center of polygon or [Edge]: Dòng nhắc này, gõ E (lệnh tắt của Edge), nhấn enter.

Specify first endpoint of edge: Nhập tọa độ điểm đầu tiên là điểm nằm trên đa giác đều. Không phải là tâm các bạn nhé. Có thể truy bắt điểm tới đối tượng có sẵn.

Specify second endpoint of edge: Nhập điểm thứ hai bằng cách nhập tọa độ cực gồm chiều dài và góc. hoặc dùng phương thức truy bắt điểm tới đối tượng khác.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Như vậy có ba cách sử dụng lệnh vẽ đa giác đều bằng lệnh polygon. Đọc bài viết và thực hành để dễ hiểu thêm nhé.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.