Lệnh vẽ đường elip-lệnh ellipse-lệnh tắt EL trong autocad cơ bản

Lệnh vẽ đường elip là lệnh cơ bản trong autocad. Các bạn cần phải nắm bắt được. Với lệnh tắt EL. Cách vẽ lệnh ellipse khác với lệnh vẽ đường tròn.

Nhập hai điểm đầu trục và khoảng cách nửa trục còn lại

Tại dòng command: Gõ lệnh tắt elenter.

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Nhập tọa độ hay truy bắt điểm của điểm đầu trục thứ nhất.

Specify other endpoint of axis: Nhập điểm thứ hai của đầu trục thứ nhất của elip sử dụng phương thức truy bắt điểm tới đối tượng mong muốn hoặc. Nhập tọa độ cực, nhập độ dài nhấn phím tab và nhập góc, kết hợp bật tắt phím F8 để được các trục vẽ theo phương X, Y rồi nhấn enter.

Specify distance to other axis or [Rotation]: Nhập khoảng cách nửa trục còn lại. Kết hợp với bật tắt phím F8 và nhấn enter. Được elip cần vẽ.

Nếu nhập tham số Rotation: Gõ chữ cái đầu tiên R, nhấn enter.

Specify rotation around major axis: Nhập góc so với trục X, nhấn enter được hình elip.

Nhập tâm và một nữa khoảng các giữa hai trục với lệnh ellipse

Command: Gõ lệnh ellipse với lệnh tắt el và nhấn enter.

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: dòng lệnh này gõ C enter.

Specify center of ellipse: Nhập tọa độ điểm hay truy bắt điểm tới đối tượng mong muốn.

Specify endpoint of axis: Nhập khoảng cách cho nữa trục đầu tiên. Có thế bật tắt phím F8 để vẽ trục song song với trục X, Y.

Specify distance to other axis or [Rotation]: Nhập độ dài cho nữa trục thứ hai. Có thế bật tắt phím F8 để vẽ trục song song với trục X, Y.

Lệnh vẽ đường elip có thể vẽ cung elip

Command: Gõ lệnh ellipse hoặc sử dụng lệnh tắt el nhấn enter.

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Gõ chữ cái đầu tiên A enter.

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: Nhập tọa độ điểm đầu tiên của trục thứ nhất, hay truy bắt điểm đối tượng.

Specify other endpoint of axis: Nhập tọa độ điểm hay truy bắt điểm của điểm thứ hai của trục thứ nhất.

Specify distance to other axis or [Rotation]: Nhập giá trị nửa khoảng cách của trục thứ hai.

Specify start angle or [Parameter]: Nhập giá trị góc  tạo bởi điểm đầu tiên qua tâm so với trục thứ 2, nhấn enter.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: Nhập giá trị góc tạo bởi điểm thứ hai đi qua tâm so với trục thứ 2 và nhấn enter.

Nhập xong ta vẽ được cung elips.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Lệnh vẽ đường elip này củng ít dùng các bạn à. Nhưng có lúc nào đó, chúng ta sẽ sử dụng tới nó. Chúc các bạn thực hành thành công và hiểu được cách vẽ.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.