Lệnh vẽ đường spline bằng lệnh spline trong autocad cơ bản

Lệnh spline sử dụng để vẽ đường cong đặc biệt, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh vẽ đường spline với lệnh tắt spl dành cho người mới bắt đầu học autocad.

Đường spline là đường cong đi qua tất cả các điểm. Tạo các đường cong không đều, ứng dụng để vẽ các đường đồng mức.

Cách thực hiện lệnh vẽ đường spline

Command:lệnh spline với lệnh tắt spl nhấn enter.

Specify first point or [Object]: Nhập tọa độ điểm đầu tiên, có thể truy bắt điểm tới đối tượng khác.

Specify next point: Nhập tọa độ điểm thứ hai theo tọa độ cực, tọa độ tương đối hoặc truy bắt điểm đối tượng.

Chờ chút: Về vấn đề nhập tọa độ, tôi đã có bài viết hướng dẫn cách nhập tọa độ rất chi tiết, và các định nghĩa về hệ trục tọa độ. Đường link tôi đã gán ngay trên text “Nhập tọa độ điểm” hay “nhập tọa độ” các bạn kích vào sẽ thấy.

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Nhập tọa độ điểm tiếp theo, hay truy bắt điểm.

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Nhập tọa độ điểm tiếp theo, cho tới điểm cuối cùng bạn mong muốn. Nếu muốn kết thúc lệnh thì nhấn enter, enter và enter.

– Có hai tham số [Close/Fit tolerance]: Nhập tham số nào thì gõ chữ cái đầu tiên rồi nhấn enter.

+ Close: Nhấn Center kết thúc lệnh. Dùng để đóng kín đường spline, điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

+ Fit tolerance: Gõ F nhấn enter.

  • Specify fit tolerance <0.0000>: Nếu gõ giá trị là 0, thì đường spline này sẽ đi qua các điểm mà các bạn nhấn chuột trái vào. Còn nếu gõ giá trị khác không, thì đường spline không đi qua các điểm mà bạn nhấn chuột trái.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Lệnh vẽ đường spline chỉ đơn giản vậy thôi các bạn à. Ứng dụng của lệnh spl là dùng để vẽ đường địa chất, khung sườn ô tô, tàu thuyền…