Xử lý số liệu tọa độ đo đạc ngoài thực địa để tạo bề mặt

Số liệu đo đạc ngoài thực địa bằng máy thủy bình. File tọa độ được trút ra bằng phần mềm nào đó. Xử lý số liệu tọa độ đo mà mình biết là phần mềm Dpsurvey. Số liệu tọa độ xuất ra thường ở dạng file text hoặc file excel.

Số liệu tọa độ

Định dạng file text ” tên điểm, tọa độ x, tọa độ y, cao độ z, mã điểm,”

Mã điểm ở ảnh trên là cdd , trắc địa họ thường sử dụng để phân biệt các điểm đo. Phân biệt theo hạng mục, theo ngày đo bản vẽ…

Từ file txt này có thể tạo được bề mặt, thông qua định dạng  PNZD (coma delimited). Chuyển từ tọa độ file txt sang tọa độ nằm trong phần mềm land desktop 2009.

Nếu không muốn tạo bề mặt từ file txt này. Có một cách khác, chuyển các tọa độ từ file txt theo các cột tọa độ riêng biệt trong excel. Sau đó lưu file excel thành định dạng .csv rồi đi tạo bề mặt từ file csv.

Xử lý số liệu tọa độ

Cách chuyển tọa độ file txt sang file excel

Bật phần mềm excel. Sau đó copy số liệu đo ở file txt từ hình vẽ phía trên và paste sang file excel.

Nhấn vào biểu tượng Ctrl hiển thị tùy chọn phía dưới. Nhấn vào Use Text Import Wizard.

Text Import Wizard hiện ra, tiếp tục nhấn Next. Các thông số lựa chọn cứ để mặc định.

Sau khi nhấn Next, bước thiết lập thứ 2 hiện ra. Tích chọn comma, bỏ chọn Space. Nhấn Finish để kết thúc.

Sau khi nhấn Finish, các tọa độ điểm phân theo từng cột là thành công.

Từ file tọa độ excel này lưu thành file csv để đi tạo bề mặt từ file csv.

Tạm kết

Trên đây là thủ thuật nhỏ giúp các bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng file tọa độ. Từ đó có thể lựa chọn thêm phương pháp tạo bề mặt đa dạng hơn.

Xem bình luận (2)

  • Cảm ơn bạn về các bài viết và chia sẻ . Nhưng máy đo ở chế độ là máy toàn đạc điện tử ( Total station) chứ không phải là máy thủy chuẩn . Máy thủy chuẩn ( Nivo ) chỉ đọc cao độ bạn ạ.