Xuất tọa độ từ autocad ra file excel bằng cách sử dụng lisp

Hôm nay Nhuận Đông đưa ra một số lisp xuất tọa độ từ autocad ra file excel. Có rất nhiều lisp hiện nay. Các bạn lựa chọn lisp xuất tọa độ phù hợp với công việc của mình.

Link tải Lisp xuất tọa độ ra file excel C2F.VLX.

Lisp C2F

Ưu điểm và nhược điểm

Mình chỉ đưa ra ưu điểm chính của lisp này:

Có thể xuất tọa độ từng điểm point trong autocad ra file excel.

Xuất toàn bộ tọa độ của các điểm point từ autocad ra file excel

Xuất các text ra file excel…

Đã có bài viết mình hướng dẫn xuất tọa độ các điểm từ land desktop 2009 ra file excel thông qua các nhóm điểm. Xuất ra cùng lúc tên điểm, tọa độ, mã điểm không bị đảo lộn thứ tự.

Nhược điểm của lips này khi xuất tọa độ từ autocad ra file excel.

Chỉ xuất riêng tọa độ điểm point, không thể xuất cùng text trong bản vẽ kèm theo.

Có thể phải đặt lại số thứ tự điểm sau khi xuất ra file excel.

Hướng dẫn xuất tọa độ từ autocad ra file excel

Trước tiên: Load lisp xuất tọa độ từ autocad ra file excel

Gõ lệnh tắt AP. Chọn folder chứa lisp-> Nhấn lisp C2F.VLX-> Load-> Hiện thông báo C2F.VLX successfully loaded. Nhấn Close để đóng lại.

Gõ lệnh C2F hiện thị hộp thoại phía dưới như hình vẽ.

Entity Type: Các đối tượng cần xuất dữ liệu trong autocad.

File Type: Dạng file chứa thông tin của đối tượng. File excel và file txt.

Items to Send to File: Các thuộc tính của đối tượng được xuất ra file.

Xuất tọa độ điểm point từ autocad ra file excel. Mục Entity Type chọn Point, File Type chọn file csv để lưu. Tích chọn vào ô Insertion Point để xuất tọa độ.

Xuất hiện dòng nhắc lệnh trong autocad. Chọn đối tượng điểm point cần xuất (select objects), hoặc chọn toàn bộ. Sau đó nhấn Enter.

Lựa chọn folder để lưu file. Phụ thuộc vào các bạn. Sau đó nhấn OK để kết thúc quá trình.

Tọa độ ở file csv sau khi xuất ra từ điểm point trong autocad. Như vậy chúng ta thực hiện thành công.

Nếu muốn xuất tên điểm. Thực hiện tương tự đối với xuất tọa độ từ điểm point. Mục Entity Type chọn TEXT. Tích chọn vào ô Text Value để xuất giá trị của text ra file excel.

Thực hiện đầy đủ các bước trên. Chúng ta vừa xuất được tọa độ và tên điểm khi cần thiết.

Tải và download các phiên bản autocad, kèm hướng dẫn sử dụng

Download

Lời kết

Xin chào và hẹn gặp lại.

Xem bình luận (35)

1 2